Mantel MEE maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van dit e-magazine, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Foto bij column Anke Elze
Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Column Anke-Elze De Jong-Rietstap
Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

SamenSterk

In deze editie van MantelMEE kun je lezen over de kracht van lotgenoten en contact- en steungroepen. Patricia van der Put schreef elders in dit magazine een impressie over SamenSterk, één van onze meest succesvolle activiteiten. SamenSterk biedt een netwerk voor ouders, verzorgers en naasten van kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Elkaar ontmoeten, (h)erkenning vinden, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen bieden een kans om elkaars veerkracht te vergroten en samen op te komen voor onze kinderen.

Alleen

Lang, heel lang dacht ik het allemaal alleen op te kunnen lossen. Met mijn blik op oneindig en mijn verstand op nul probeerde ik als een soldaat mijn zorgen om de zorg voor ons gezin de baas te worden. Zonder nog op iets anders te letten of zonder rekening te houden met bijkomende omstandigheden moest en zou ik professionele hulp voor mijn gezin inschakelen. Ik kon het niet meer en al helemaal niet meer alleen.

Professionele hulp

Ik slaagde maar ten dele in mijn zoektocht naar het vinden van professionele hulp voor ons gezin. Het inschakelen van zogeheten professionals bij psychische en sociale problemen is niet geheel zonder risico.

Ik had hulp, begeleiding en ondersteuning nodig om meedoen, naar vermogen, mogelijk te maken. We ontvingen diagnose op diagnose. Er trad een emotionele aardverschuiving op. De deskundigen zagen in mijn beleving steeds meer beren op de weg. Onbekende woorden als autisme, het syndroom van Asperger, PDD-NOS, persoonlijkheidsstoornis, verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid en ADHD volgden elkaar in rap tempo op. Het is niet dat de comorbiditeit (dat is het tegelijk voorkomen van twee of meer psychische stoornissen) onjuist zou zijn vastgesteld. Het is ook niet dat de beschrijving van de dubbeldiagnoses niet helpend zou zijn in onze weg naar begrip en acceptatie van elkaar. Alle hulp, begeleiding en ondersteuning die ik nodig had om meedoen, naar vermogen, voor ons gezin mogelijk te maken bleef echter uit. 

Sneller dan de wind werden we na onze diagnoses overspoeld met begrippen als niet leerbaar, niet ontwikkelbaar, handelingsverlegen, cluster 4, rugzakje, passend onderwijs, vrijstelling van de leerplicht, ontwikkelingsbedreiging en meer, veel meer.

Herstelbeweging

In mijn jeugd kwam ik al in aanraking met het begrip antipsychiatrie. De burgerrechtenbeweging van de kritische psychiatrie ontstond rond klassieke thema’s als vrijheid en dwang, etnische en sociale rechtvaardigheid en het recht om anders te mogen zijn. Uit historisch onderzoek blijkt dat het om een vermenselijkte, patiëntgerichte beweging gaat die veel mensen raakte.

In de jaren tachtig ontstond de herstelbeweging, een burgerrechtenbeweging met directe betrokkenheid van patiënten, die zich eveneens ten dele afzet tegen de gangbare psychiatrische denkbeelden. De herstelbeweging is ontstaan omdat medici veelal te veel blijven steken in het medische model. Ze zouden vooral gericht zijn op diagnostisering en stabilisatie van de patiënt, terwijl herstel gaat over herstel van perspectief. Tot op de dag van vandaag zetten zij zich in voor het recht op invloed en gelijkwaardige co-creatie.

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid zijn zeer belangrijke thema’s voor het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Bij het geven van betekenis aan deze begrippen betrekken we ouders, jeugdigen, naasten, ervaringsdeskundigen, (zorg)professionals, beleidsmakers en bestuurders. We ontwikkelen activiteiten en kennis en bieden zowel individuele ondersteuning als ondersteuning in groepsverband.

Herstel is niet per se genezing. Genezing is niet altijd mogelijk. Iemand kan wel leren omgaan met zijn kwetsbaarheden en (opnieuw) betekenis aan zijn leven geven.

Empowerment is het proces van versterking waarbij iemand grip krijgt op zijn eigen situatie en/of omgeving door het krijgen en hebben van controle, het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie.

Onze ervaringsdeskundigen hebben niet alleen zelf een levensontwrichtende ervaring en het daarbij behorende herstelproces meegemaakt, maar ook door middel van een succesvol afgeronde cursus of opleiding vaardigheden aangeleerd om kennis, persoonlijke- en collectieve ervaringen met herstel deskundig en functioneel in te kunnen zetten voor anderen. Door met anderen over soortgelijke ervaringen en/of in een soortgelijke situatie te praten en/of te werken komt er een proces van verbreding op gang waardoor het eigen perspectief wordt overstegen en leermomenten kunnen worden benut om anderen te ondersteunen in herstel of empowerment.

Delen Is Helen

Ik begon te delen. Ik deelde wat er in mij omging, wat mij overkwam, hoe ik mij voelde, hoe boos ik was, hoe alleen ik mij voelde, hoe verdrietig ik was, hoe verslagen ik mij voelde en welke angsten ik had. Hoe meer ik ging delen hoe meer ik ging helen. Ik leerde beter voelen en dat bracht rust, ruimte, opluchting en liefde. Stap voor stap leerde ik, mijzelf zijn, grenzen aangeven en voelen.

We kunnen elkaar helpen om met ervaringen om te leren gaan door de kracht van groepen. Gebeurtenissen zijn vaak niet alleen traumatiserend voor een slachtoffer maar net zo goed voor de omgeving. Gebeurtenissen kunnen uitgroeien tot een trauma als mensen niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Door het (h)erkennen in en van anderen kunnen we onze eigen gevoelens als minder raar ervaren.

Familiezorg

Wil je weten waarom wij familiezorg een beter woord vinden en hoe wij mantelzorg beleven? Wil je een voorlichting of gesprek organiseren? Ben je zelf mantelzorger en wil je onze bijeenkomsten bijwonen, deelnemen aan onze activiteiten of meedoen met Stoom Uit Je Oor Koor? Je bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op Ouderplatform Zhz.