Mantel MEE maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van dit e-magazine, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Mantelzorgwaardering
De verpakking is mooier dan het cadeau

Column Anke-Elze De Jong-Rietstap
Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Dag van de Mantelzorg

Deze column wordt gepubliceerd op 10 november, de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorg vatten we volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op als ‘alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving’. De Dag van de Mantelzorg en waardering voor de mantelzorger zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dag staat in het teken van ontspanning, ontmoeting en het verwennen van mensen die zich dag in dag uit belangeloos voor een ander inzetten. Mantelzorgers zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechten. Deze dag moet dan ook terug naar de bedoeling en bijdragen aan het verkrijgen en uitwisselen van informatie en de (h)erkenning van mantelzorgers.

Vijfentwintig jaar geleden vond op 10 november 1997 de eerste Dag van de Mantelzorg plaats. Toentertijd waren we trots op deze dag en vierden we hem vol enthousiasme.

Foto: Anke-Elze De Jong-Rietstap

Mantelzorgcompliment

Als bedankje aan mantelzorgers werd in 2007 de landelijke regeling mantelzorgcompliment ingevoerd: een uitkering van € 250,- uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mantelzorgwaardering onder druk

Sinds 2015 is de waardering van mantelzorgers een taak voor gemeenten. In artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat: Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.

Sommige gemeenten hebben echter steeds minder voor mantelzorgers over. Ook binnen de tien gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid lijkt men zich drukker te maken over de benodigde budgetten en de afbakening van het begrip mantelzorger dan over het feit dat mantelzorgers de steunpilaren onder het huidige Nederlandse piepende en krakende zorgstelsel vormen.

Een meerderheid van onze tien gemeenten maken het in hun beleidsnota’s ‘ondersteunen en waarderen van mantelzorgers’ zo bont, dat ze schrijven dat het waarderen de mantelzorgers kan motiveren om de zorg te blijven verlenen. Wat een minachting! Mantelzorgen is geen keuze. Mantelzorger word je, tegen wil en dank, tegen beter weten in of juist niet beter wetend en meestal, heel gewoon, uit liefde.

De helft van de gemeenten waardeert op dit moment mantelzorgers met een waardebon of cadeaupas. De gemiddelde waarde bedraagt slechts 61 euro.

Bij een kleine 15% van de gemeenten is de waardering (online) onvindbaar. Bij ruim 20% van de gemeenten is de informatievoorziening gebrekkig of de aanvraagprocedure dermate ingewikkeld dat die mantelzorgers ontmoedigt.

Uit talloze onderzoeken blijkt dat de meeste mantelzorgers behoefte hebben aan een geldbedrag. De waardebon en spaarpas staan op de tweede plaats, direct gevolgd door vouchers. Goedbedoelde vormen van mantelzorgwaardering zoals leuke uitstapjes en feestelijke bijeenkomsten worden door een meerderheid niet op prijs gesteld.

Inmiddels zijn mantelzorgers verworden tot onbetaalde krachten die ons kapot bezuinigde zorgstelsel overeind moeten houden.

Het is helder, een meerderheid van de mantelzorgers voelt zich niet of nauwelijks gewaardeerd. Met beheersinstrumenten en het stelselmatig verminderen van de hoogte van de waardering geef je mantelzorgers heus geen prettig gevoel. Het zou mij een lief ding zijn als oprechte en reële waardering leidende principes worden en de door het rijk oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen volledig ten goede komen aan de waardering van de mantelzorger.

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Het Ouderplatform ZHZ ondersteunt graag nieuwe initiatieven en ideeën en vindt het leuk om kennis te maken met andere organisaties. Onderling contact, informeel samenzijn, informatie uitwisselen en het delen van ervaringen zijn hierin belangrijk. 

Wilt u weten hoe wij familiezorg beleven, betaalde aandacht voor dierbaren en betaalde zorg aan naasten bevechten, een voorlichting of gesprek organiseren of bent u zelf mantelzorger en wilt u deelnemen aan onze bijeenkomsten? U bent van harte welkom!