Mantel MEE maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van dit e-magazine, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Foto van de entree van hospice De Patio
We houden hun tradities in ere

Interview met een vrijwilliger

Ik ben op bezoek bij Hennie. Zij geniet al flink wat jaren van haar pensioen en is vrijwilligster bij Hospice De Patio in Dordrecht. Vol passie vertelt zij over de Hospice, haar werk en hoe zij de patiënten tijdens hun verblijf in de Hospice zo goed mogelijk het ‘thuisgevoel’ proberen te geven.

‘Met veel plezier en enthousiasme verricht ik al ongeveer 13 jaar één keer per week vrijwilligerswerk in Hospice De Patio in Dordrecht. Sinds twee maanden is de Hospice verhuisd van de Markettenweg naar de Vreedonklaan. Het pand aan de Markettenweg was oud, maar lag prachtig in het groen naast het Weizigtpark. Aan de Vreedonklaan zijn we in nieuwbouw getrokken. Dit pand heeft grotere kamers en is meer eigentijds. De patiënten verblijven maximaal 3 maanden in De Patio. In die tijd komen zij veelal te overlijden. Als dat niet het geval is, dan worden zij overgeplaatst naar een verpleeghuis of soms gaan de mensen weer terug naar huis.

De Patio heeft acht bedden die op dit moment allemaal bezet zijn. We begeleiden steeds met twee vrijwilligers de acht patiënten. Dat doen we naar beste kunnen. Onderdeel daarvan is om het de mensen zo goed mogelijk naar de zin te maken.

We willen de manier waarop de patiënten thuis leefden zo goed mogelijk voortzetten tijdens hun verblijf bij ons. De patiënten mogen bijvoorbeeld hun kanariepietje meenemen. Ook hebben we wel eens toegestaan dat het hondje van een patiënt De Patio in mocht. Het is zo mooi om te zien hoe blij de mensen daarmee zijn. De patiënten mogen ook spulletjes van thuis meenemen, zoals foto’s, hun muziekinstrument, schilderspullen of puzzels. We kijken ook naar de leefgewoonten van de patiënten of hun wensen. Nuttigden de mensen thuis op een bepaald tijdstip een wijntje of wat anders lekkers, dan houden we die traditie in ere. Willen ze om 03.00 uur in de nacht een gebakken eitje dan bakken we dat eitje. Roken de patiënten dan kunnen zij op de binnenplaats hun sigaret of sigaartje roken. Er is zelfs een mogelijkheid om met het bed naar de rookplaats te gaan als de patiënt niet meer uit bed kan. De wensen van de patiënten stellen we voorop.

Gedurende het verblijf in De Patio proberen we een vertrouwensband met de patiënten op te bouwen. Tijdens de contactmomenten komen we vaak tot mooie en soms zelfs diepgaande gesprekken. Er zijn patiënten die bepaalde dingen nog op het laatste moment besproken of opgelost willen hebben. Als het kan dan helpen wij hen daarbij. We bieden sowieso een luisterend oor. Ook kunnen de patiënten verzoeken om contact met hun predikant of met een pastoraal werker. Die vragen wij dan om te komen. Veel mensen halen kracht uit hun geloof, ook tijdens de laatste levensfase. De predikant, of wij als vrijwilligers, praten dan met de patiënten over het geloof, lezen een stukje uit de Bijbel of zingen wat psalmen als zij dat wensen.

Bezoek is altijd welkom. Ieder uur van de dag en alle dagen per week staan onze deuren open. En als bezoekers mee willen eten dan kan dat tegen een vergoeding. Mocht het bezoek van ver komen dan is er zelfs de mogelijkheid om te blijven slapen.

Er zijn ook mensen die tijdens hun laatste levensfase liever thuis in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Dat respecteren wij en dan gaan we op huisbezoek. Ook tijdens die huisbezoeken staat de wens van de patiënt voorop.

Het is fijn om voor de mensen nog iets te kunnen doen en betekenen in hun laatste levensfase. Zowel de mensen zelf als hun naasten zijn dankbaar voor onze inzet. Laatst zei een man wiens echtgenote was overleden: ‘Ik kan je niet vertellen hoeveel je voor ons hebt betekend’. Dat is waardevol.’

Meer informatie? Lees verder

Foto van de binnenplaats van hospice De Patio
Foto van de tuin van hospice De Patio