Mantel MEE maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van dit e-magazine, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Campagne MEE Mantelzorg Portret Julia
Campagne voor mantelzorgers van psychisch kwetsbaren

GGZ project Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht is samen met MEE Mantelzorg een project gestart om de groep mantelzorgers die zorgen voor een naaste met GGZ-problematiek beter in beeld te krijgen. Hierdoor kan die groep beter ondersteund worden. Bij GGZ-problematiek kun je denken aan onder andere angststoornis, borderline, narcisme, psychose, schizofrenie, autisme, (zware) depressie, verslaving en eetstoornis.  

Aanleiding voor project 

Het herkennen en erkennen van een mantelzorger is en blijft een uitdaging in de samenleving. Dit geldt niet alleen voor de mantelzorger zelf die zichzelf ook lang niet altijd als mantelzorger ziet, omdat mantelzorgen vaak ‘als gewoon’ wordt ervaren. Ook naasten, professionals, beleidsmakers, werkgevers, etc. hebben vaak nog te weinig oog voor mantelzorgers en de effecten van mantelzorger zijn. Dit komt nog vaker voor wanneer het mantelzorgers betreft van mensen met psychische kwetsbaarheid. Dat komt door verschillende oorzaken.  

Psychische kwetsbaarheid ontstaat vaak niet van de ene op de andere dag, maar sluipt via een combinatie van factoren iemands leven in. Dus ook in het leven van de naasten. Het mantelzorgen wordt steeds intensiever naarmate de kwetsbaarheid toeneemt. 

Onzichtbare kwetsbaarheid
Ook is psychische kwetsbaarheid een onzichtbare kwetsbaarheid. Het is vaak slecht te herkennen door buitenstaanders, waardoor zij de problematiek vaak afzwakken. Het gevolg kan zijn dat ook de inzet en zorg door de mantelzorger nauwelijks of niet wordt gezien en erkend. 

De wachtlijsten binnen de GGZ zijn lang, waardoor mantelzorgers langdurig gaten dichtlopen. Wordt de behandeling of begeleiding binnen de GGZ gestart, dan voelen mantelzorgers zich lang niet in alle gevallen gezien en gehoord of onderdeel van het geheel. Mantelzorgers zijn echter rondom de behandeling vaak de stabiele factor in het leven van de zorgvrager met psychische kwetsbaarheid. Mantelzorgers kunnen de zorgvrager een (grote) mate van houvast geven en dat is juist hetgeen die persoon zo hard nodig heeft. 

Uitval voorkomen
Kortom, het leven van deze mantelzorgers moet gewoon doorgaan, terwijl er aan alle kanten aan hen getrokken wordt en erkenning en waardering voor hun inzet nog (te) vaak te wensen over laat. Het gevolg is dat veel mantelzorgers overbelast zijn, hun eigen netwerk (deels) verliezen door de druk van mantelzorg, in de knel komen met hun werk en andere taken en moeite hebben een toekomstperspectief te ontwikkelen. Bij mantelzorgers is behoefte aan een deskundig iemand die hen de weg wijst in de regelzaken, hen helpt door over hun situatie mee te denken en te adviseren vanuit een helikopterblik en hen in contact kan brengen met lotgenoten.  

Onderzoeken en verbeteren

Tijdens gesprekken tussen de gemeente Zwijndrecht en MEE Mantelzorg is gezamenlijk besloten dat inzet voor deze specifieke doelgroep van groot belang is. Daarom is dit project opgestart. Binnen het project gaan we onderzoeken wat er in de regio al aan ontwikkelingen zijn voor deze groep mantelzorgers en gaan zo mogelijk daarbij aansluiten. Relevante informatie over activiteiten en initiatieven zullen we delen op de Vivera website en/of andere mediakanalen. 

Vivera Mantelzorgers Psychisch Kwetsbaren 2024 Poster PROFESSIONALS

Conferentie en activiteiten

Professionals
Daarnaast wordt er met ketenpartners gekeken naar de ondersteuningsbehoefte van deze groep mantelzorgers. Op 18 april hebben we een conferentie met theaterbijdrage voor professionals gegeven. Dit was een groot succes.

Mantelzorgers
Als laatste organiseren we lokale activiteiten die aansluiten bij de behoeften van deze groep mantelzorgers. Denk hierbij aan themagerichte bijeenkomsten met deskundige sprekers, lotgenotencontact en/of een nieuwsbrief specifiek voor deze doelgroep. 

Communicatiecampagne voor meer bewustwording

Om dit project te laten slagen en de doelgroepen goed te kunnen bereiken zijn we als eerste een communicatiecampagne gestart. De communicatiecampagne richt zich op mantelzorgers zelf, maar ook op de professionals en de omgeving van de mantelzorgers.

VIVERA CAMPAGNE 2024 Zwijndrecht Poster 01
VIVERA CAMPAGNE 2024 Zwijndrecht Poster 02
VIVERA CAMPAGNE 2024 Zwijndrecht Poster 03
VIVERA CAMPAGNE 2024 Zwijndrecht Poster 04
VIVERA CAMPAGNE 2024 Zwijndrecht Poster 05

Ondersteuning op maat

Ook zal er individuele mantelzorgondersteuning zijn voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens de individuele ondersteuning kan op maat worden ondersteund, geadviseerd en verwezen, toegespitst op de situatie van deze specifieke mantelzorger.