Mantel MEE maakt gebruik van cookies

Door gebruik te maken van dit e-magazine, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Foto van twee vrouwen die praten
Lotgenotencontact voor naasten van psychisch kwetsbaren

Interview met begeleider Steungroep Naasten Nijmegen: MIND Naasten Centraal

MIND Naasten Centraal brengt familie/naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid op verschillende manieren met lotgenoten in contact, dit kan zowel online, telefonisch, op speciale dagen en in lotgenotengroepen. Ervaringsdeskundige vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Ook zet MIND Naasten Centraal zich in voor informatievoorziening en belangenbehartiging.

Foto van Hein van der Hulst. Naasten Centraal

Ongeveer 10% van de bevolking in Nederland heeft last van psychische kwetsbaarheid, zo'n 1,8 miljoen mensen. Zij hebben veelal mensen die naast hen staan. Zorgen als naaste kan zwaar zijn, een deel van de mantelzorgers heeft soms zelf ook hulp van de GGZ nodig. MIND Naasten Centraal wil dit voorkomen. Het doel van de organisatie is om mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij doorgaan met hun leven en perspectief zien, zonder weg te zakken in de problemen van hun naaste. Daarbij gaan ze ervan uit dat je het meeste leert van iemand die in een soortgelijke situatie zit.

Hein van der Hulst is socioloog en coördineerde de opleiding voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Van daaruit is hij in het bestuur van MIND Naasten Centraal terechtgekomen, waar hij inmiddels 15 jaar actief is. Dhr. Van der Hulst geeft aan dat de grootste behoefte van de doelgroep ligt bij het delen van hun verhaal. Dit biedt vaak voldoende steun om weer verder te gaan. Delen maakt de last lichter. Er is niet op de eerste plaats behoefte aan advies en tips, dit kunnen zij zelf ook opzoeken.

Bij lotgenoten hebben zij het gevoel dat iedereen het wel begrijpt

In de reguliere (GGZ) zorg hebben naasten niet altijd het gevoel dat er echt naar ze geluisterd wordt en voelen zich alleen in hun problematiek. Ook ervaren ze een drempel, houden het vaak verborgen binnenshuis. Bij lotgenoten hebben zij het gevoel dat iedereen het wel begrijpt, ze hoeven niets uit te leggen.  Daarnaast ontdekken ze dat ze niet alleen zijn, er zijn heel veel mensen in Nederland die hiermee te maken hebben.

Gesprekgroepen, naastenlijn en ontmoetingsdagen

Dhr. van der Hulst merkte dat er vooral gespreksgroepen draaiden in het westen van Nederland. Hierbij komen lotgenoten één keer per maand bij elkaar en praten ze over wat ze ervaren en waar ze tegenaan lopen. Landelijk zijn er ongeveer 40 gespreksgroepen. Sommige richten zich op een specifieke doelgroep, zoals kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) en andere groepen bestaan uit een mix van deelnemers met uiteenlopende achtergronden.

Dhr. Van der Hulst is 4 jaar geleden een gespreksgroep in Nijmegen gestart. De achtergrond van de deelnemers, onderwerpen en problemen die in de groep besproken worden lopen uiteen. Zoals over het omgaan met volwassen kinderen die geen contact meer willen met hun ouder(s), waarbij zij bijvoorbeeld verwijten krijgen. Partners die meer dan 30 jaar voor hun naaste met een depressie zorgen, maar hierbij niet weten of en hoe ze dit vol kunnen houden. Of over omgaan met kinderen die agressie richting hun ouders vertonen. Hoewel de onderwerpen uiteen lopen, vinden ze toch steun bij elkaar. Ze komen op nieuwe ideeën hoe je dingen anders kunt aanpakken ( niet ‘loslaten’ maar ‘anders vasthouden’) of ontdekken dat het soms goed is om een dag voor jezelf in te plannen.

Via de naastenlijn van Naasten Centraal, e-mail en sociale media kunnen lotgenoten ook contact opnemen om hun verhaal te delen of informatie te vragen. De naastenlijn wordt bemenst door vrijwilligers, die aan een half woord genoeg hebben.

Er worden jaarlijks ontmoetingsdagen voor specifieke doelgroepen georganiseerd (Kind Van Dag). Deze zijn informatief, veilig en informeel. Er is vaak een spreker of er zijn workshops. In 2023 waren er 150 deelnemers op de ‘Kind van Dag’. Hierbij ontmoette KOPP/KOV elkaar. Zo was er ook een dag voor de ‘Partners Van’. MIND Naasten Centraal wil in de toekomst ook ontmoetingsmomenten voor ‘Ouders Van’ volwassen KOPP/KOV kinderen organiseren. De organisatie merkt dat hier behoefte aan is, omdat volwassen KOPP/KOV kinderen later in hun leven nog steeds tegen gerelateerde problematiek aanloopt.

Samenwerken

Dhr. van der Hulst geeft aan dat 20 jaar geleden een cliënt een gesprek kreeg zonder dat de naasten/omgeving erbij werd betrokken. De laatste 5 tot 10 jaar besteden ook de grote GGZ instellingen steeds meer aandacht aan de naasten. Dit is ook waar de sociale psychiatrie vanuit gaat. Niet alleen van het individu, maar ook diens omgeving. Hier werkt MIND Naasten Centraal ook met organisaties in samen. Dhr. van der Hulst hoopt dat er in de toekomst nog meer gespreksgroepen ontstaan en er lokaal aandacht en ondersteuning is voor deze doelgroep. 

Wil je meer weten over hoe MIND Naasten Centraal je kan ondersteunen?

Kijk op www.naastencentraal.nl of neem contact op via T 033 30 32 355 of info@naastencentraal.nl.